ศูนย์ฝึกอบรมธนจาคารไทยพาณิชย์

78/3 หมู่ 8
Tel : 038-237805,237078