ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

โดยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารพระนางจอมเทียนและบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงบนเวที การเล่นเกมเหรียญนำโชค-ฮู่ล่า ฮู่ล่า เกมเจ้าหนูนักเตะ เกมสอยดาว และตุ๊กตาระบายสี เป็นต้น

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กๆ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๗ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว