ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทำการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการเทพื้นลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะบ้านอำเภอ หมู่ที่ 3 ผู้ที่ได้รับการเสนอราคา คือ บริษัท พี.เค.โปรแอคทีฟ จำกัด