ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท จำนวน 5 ต้น หมู่ที่ 1 2 และหมู่ที่ 4