ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท จำนวน 5 ต้น หมู่ที่ 1 2 และ 4 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับคัดเลือก คือ บริษัท สเปซไวท์ จำกัด