โครงการหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕๖


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝั่งค่านิยมให้เด็กมีจิตใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเต่า และที่สำคัญเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลของไทย