งานเฉลิมพระชนมพรรษา

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เข้าร่วมงาน "12 สิงหามหาราชินีนาถ" เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 ในช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวอาศิรวาทสดุดี


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เข้าร่วมงาน "12 สิงหามหาราชินีนาถ" เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 ในช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวอาศิรวาทสดุดี ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ และในช่วงเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สวนกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมพลังความสามัคคีของชนในชาติทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพ