โครงการทำความสะอาดและพัฒนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

เนื่องจากวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบ ๘๒ พรรษา


เนื่องจากวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบ ๘๒ พรรษา ซึ่งพระองค์ทรงเป็นคู่ขวัญขององค์พระประมุขของประชาชนชาวไทย และพระองค์ทรงสละเวลาในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร และแสดงออกถึงความเคารพ จงรักภักดี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญในวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจึงได้จัดทำโครงการทำความสะอาดและพัฒนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณรอบตลาดบ้านอำเภอและชายหาดสวนสาธารณะบ้านอำเภอ