โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐เมษายน ๒๕๕๖


ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐เมษายน ๒๕๕๖ พร้อมให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ร่วมกับทีมงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีและปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น มีสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนและทำหมันในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๒๔ ตัว 

นอกจากนี้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่มีสุนัขและแมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือยาคุมกำเนิด สามารถติดต่อขอรับวัคซีนหรือยาคุมกำเนิดได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๒๕-๕๖๖๑ ในวันและเวลาราชการ