โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันเทศบาล ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง จึงได้จัดทำโครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖


เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันเทศบาล ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง จึงได้จัดทำโครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยจัดกิจกรรมทางศาสนาในการทำบุญเลี้ยงพระ