งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดนาจอมเทียน และวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดอัมพาราม เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์