ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ


ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับสภ.นาจอมเทียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาจอมเทียนและอำเภอสัตหีบ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน