ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง High Mast บริเวณเกาะกลางถนนดับ

เนื่องด้วยไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง (High Mast) บริเวณเกาะกลางถนน ตั้งแต่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีไปจนถึงสุดเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเชื่อมต่อกับเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ได้ดับตลอดแนว


เนื่องด้วยไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง (High Mast) บริเวณเกาะกลางถนน ตั้งแต่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีไปจนถึงสุดเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเชื่อมต่อกับเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ได้ดับตลอดแนว ตรวจสอบพบว่า สาเหตุเกิดจากมีผู้ลักลอบตัดสายไฟฟ้าสาธารณะและมิเตอร์ ทำให้ไฟฟ้าสาธารณะดับ ซึ่งเทศบาลไม่สามารถซ่อมเองได้ ค่าเสียหายประมาณหนึ่งแสนบาท

ขณะนี้เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ประสานไปยังกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบในการเข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดสังเกตบริเวณเสาไฟฟ้า ทำทีท่าเข้าไปตรวจหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยอาศัยจังหวะที่ปลอดผู้คน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ หรือแจ้งเทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๒๓-๘๖๑๓-๘ 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน