โครงการตรวจปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ และสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน จัดโครงการตรวจปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น


เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ และสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน จัดโครงการตรวจปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น 

โดยเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ออกตรวจสารเสพติดในปัสสาวะที่วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการสัตหีบ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ออกตรวจสารเสพติดในปัสสาวะที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ออกตรวจสารเสพติดในปัสสาวะที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี และสถาบันทวิภาคีแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จอมเทียน

และวันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ออกตรวจสารเสพติดในปัสสาวะที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

เพื่อค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงในการเสพสารเสพติด รวมถึงเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ซึ่งได้รับการตอบรับและร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาทุกแห่ง