โครงการมหกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ได้จัดโครงการมหกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ได้จัดโครงการมหกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยให้บริการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพเคลื่อนที่

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ บริเวณร้านส้มตำป้ามล หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเมา

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ บริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

และกำหนดฟังผลการตรวจสุขภาพ ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ อาคารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน