ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖


ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๕๖ 

"รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"

โดยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อาคารพระนางจอมเทียนและบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงบนเวที การเล่นเกมเหรียญนำโชค-ฮู่ล่า ฮู่ล่า เกมเจ้าหนูนักเตะ เกมสอยดาว และตุ๊กตาระบายสี เป็นต้น

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กๆ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว