โครงการเก็บขยะและพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดทำโครงการเก็บขยะและพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณชุมชนบ้านนาจอมเทียน หมู่ที่ ๑


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดทำโครงการเก็บขยะและพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณชุมชนบ้านนาจอมเทียน หมู่ที่ ๑