โครงการมหกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดทำโครงการมหกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยมีกำหนดการตรวจคัดกรอง ดังนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดทำโครงการมหกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยมีกำหนดการตรวจคัดกรอง ดังนี้

๑. วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณร้านส้มตำป้ามล หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำเมา

๒. วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

๓. วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี (สนามฟุตบอล)

ให้ท่านงดอาหาร/เครื่องดื่ม/ลูกอม หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. (หรือ ๑๐ ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด โดยสามารถจิบน้ำเปล่าได้

กำหนดการนัดฟังผลตรวจในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลนาจอมเทียนที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยไม่เสียค่าใข้จ่าย และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน, ประธานชุมชนทุกชุมชน,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข, และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘๒๕๕๖๖๑ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ