คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒

ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มีคำสั่งรับคำร้องคดีเลือกตั้งระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับนายสมพงษ์ สายนภา ผู้ถูกกล่าวหา โดยกกต.

ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มีคำสั่งรับคำร้องคดีเลือกตั้งระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับนายสมพงษ์ สายนภา ผู้ถูกกล่าวหา โดยกกต. ได้ร้องขอให้ศาลอุทธรณ์แจ้งเทศบาลว่าให้นายสมพงษ์ สายนภา หยุดปฏิบัติหน้าที่ และผู้ร้องขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนใหม่

บัดนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ได้มีคำพิพากษายกคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ และให้นายสมพงษ์ สายนภา กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลนาจอมเทียน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป พิพากษา ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕