การเปิดจองร้านค้าในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ 

ในการนี้เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้กำหนดให้มีการเปิดจองร้านค้าสำหรับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยเขียนใบสมัครและยื่นคำขอจองร้านค้าด้วยตนเอง ได้ที่ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และให้ผู้ยื่นคำขอจองร้านมารายงานตัวพร้อมจับสลากด้วยตนเอง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ในเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการจองร้านค้าทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 038 238613-8 ต่อ 117