การลงสำรวจพื้นที่ติดตามผลเพื่อปรับปรุง และพัฒนา แก้ไขความเดือดร้อนในเขตตำบลนาจอมเทียน

การลงสำรวจพื้นที่ติดตามผลเพื่อปรับปรุง และพัฒนา แก้ไขความเดือดร้อนในเขตตำบลนาจอมเทียน

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
คณะผู้บริหารโดย นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน พร้อมด้วย
นายพยอม พินทอง ประธานสภา รองนายกฯ ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงสำรวจพื้นที่ติดตามผลบริเวณชุมชนชายทะเล ซอยนาจอมเทียน 6 และ 8 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำขังและผิวทางจราจรชำรุด เพื่อปรับปรุง และพัฒนา แก้ไขให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

155646 155648155645155649 155650 155651 155652 155653 155655 155656