เรื่อง เก็บขยะชายหาดบ้านอำเภอในช่วงมรสุม
วันที่ 21 กันยายน 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียนพบว่า…ในช่วงมรสุมชายหาดบ้านอำเภอมีขยะในทะเลพัดพาขึ้นฝั่งเป็นจำนวนมาก..จึงได้ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านอำเภอให้มีความสะอาดเหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

S__21569545 S__21569544 S__21569542 S__21569546 S__21569547 S__21569550