เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน มอบหมาย สำนักปลัดโดยมี
นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดการปกครองท้องถิ่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การดูงานนอกสถานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน และได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง