การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
โดย นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วย นายสุภาพ คอนกำลัง เลขานุการสภาเทศบาล กล่าวรายงานระเบียบ วาระประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และนางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1 และ เขตที่ 2
คณะผู้บริหาร โดยนางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน รองนายกฯ เลขานุการ ที่ปรึกษา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายวีระ ศุภจิตธนานันท์ ปลัดเทศบาล รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ชั้น 4 อาคารศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน