ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างร้านอาหารนางนวล-ชัยพฤกษ์ ระยะที่๑ หมู่ที่ ๑