เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมไฟซอยนาจอมเทียน 10 เชื่อม 14 ซ่อมไฟซอยน้ำเมา ตัดกิ่งไม้ซอยนาจอมเทียน 17,20 ซ่อมฝาบ่อพักซอยนาจอมเทียน 24 ตัดหญ้าซอยนาจอมเทียน 50,52

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน มอบหมาย
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมไฟซอยนาจอมเทียน 10 เชื่อม 14 ซ่อมไฟซอยน้ำเมา ตัดกิ่งไม้ซอยนาจอมเทียน 17,20 ซ่อมฝาบ่อพักซอยนาจอมเทียน 24 ตัดหญ้าซอยนาจอมเทียน 50,52