การสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2565

คณะผู้บริหารนำโดย นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน รองนายกฯ เลขานุการฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผอ.กองข่าง เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหลังน้ำท่วม รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอย่างต่อเนื่อง