การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนบริเวณชายหาดบ้านอำเภอ โซนD (พื้นที่กิจกรรมเดินกิน ถิ่นนาจอมเทียน)