การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและกำหนดวันเวลาในการผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ชายหาดบ้านอำเภอ โซนD พื้นที่กิจกรรมเดินกินถิ่นนาจอมเทียน