ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง บริเวณซอยนาจอมเทียน ๒๘ และซอยนาจอมเทียน ๓๐ ฝั่งซ้ายทางและขวาทาง