ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ้อยข้างร้าน อาหารนางนวล - ชัยพฤกษ์ ระยะที่๑ หมู่ที่๑