ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนาจอมเทียน ๑๕ แยกซ้าย ๑ หมู่ที่ ๙ (ครั้งที่ ๒)