กองช่างดำเนินการซ่อมไฟซอยนาจอมเทียน ตัดกิ่งไม้ซอยหลังอัยการ ตัดหญ้าซอยนาจอมเทียน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน มอบหมาย
กองช่างดำเนินการซ่อมไฟซอยนาจอมเทียน 52 ตัดกิ่งไม้ซอยหลังอัยการ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณวัดอัมพาราม ตัดหญ้าซอยนาจอมเทียน 8,10 ตัดหญ้าซอยทับทิม