ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานแจงนับ)

1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565
"คุณมาดี" มีนัดกับผู้ประกอบการทั่วไทย เก็บข้อมูลสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า การบริการและอุตสาหกรรมการผลิต
www.nso.go.th