ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้