ร่วมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน นำโดย
นายวีระ ศุภจิตธนานันท์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน และคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ
ร่วมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
จึงขอเชิญชวนพุทธร่วมปฎิบัติตนเป็นที่พุทธศาสนิกชนที่ดีโดยการทำบุญตักบาตร รักษาศิล
ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ ณ วัดใกล้บ้าน