โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหารลดโลกร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการรณรงค์ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหารลดโลกร้อน ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประเภท แผงลอย ในเขตเทศบาลตำบลนานอมเทียน ณ บริเวณ ชายหาดนาจอมเทียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทษการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร เเละ แนะนำการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย