ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ซ.นาจอมเทียน ๓/๑ ถึงถนนหมู่บ้านเอื้ออาทร ม.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)