ล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 และล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน