โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ประจำปี พ.ศ. 2564