เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
2.อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
- กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
- กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร
- กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือ ครู อาจารย์ ผู้ัที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
- กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการวัตซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
ลงทะเบียนด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ หรือ คลิก
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.