ขอเชิญเข้าร่วมงานถนนอาหารทานฟรี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศาลเจ้าแม่ฝอยทอง

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานถนนอาหารทานฟรี พร้อมชมกิจกรรมวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จากศิลปินจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศาลเจ้าแม่ฝอยทอง บ้านอำเภอ