เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๔