เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๔