ชุมชนบ้านบ้านเขาบำเพ็ญบุญ

หมู่ที่ 8 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี