ชุมชนบ้านหินวง

หมู่ที่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี