**ประชาสัมพันธ์**

**ประชาสัมพันธ์**
เมืองพัทยา จัด"กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ มหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒" เปิดโอกาสให้แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงเป็นอัครศาสูปถัมภกในบวรพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสได้กระทำความดี บำเพ็ญทานถวายเป็นพระราชกุศล

**ประชาสัมพันธ์**