ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

ผ่าน Application Google Forms ทาง Line โดยนำกล้องสแกนที่ QR Code ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย