โครงการตำบลนมแม่ ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการตำบลนมแม่ ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ร่วมกับ รพ.สต.นาจอมเทียน อสม. และโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ร่วมเดินรณรงค์ให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะนมแม่ ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ตามโครงการตำบลนมแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แผ่นพับให้ความรู้เรื่อง"นมแม่"๑

แผ่นพับให้ความรู้เรื่อง"นมแม่"๒