ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเริ่มขบวนในเวลา ๑๓.๓๐ น.และถวายเทียนพรรษา ณ วัดอัมพาราม,วัดนาจอมเทียน และวัดเขาบำเพ็ญบุญ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมชมขบวนแห่และถวายเทียนพรรษา พร้อมขอความร่วมมืองดจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในช่วงเวลาที่ขบวนเคลื่อนผ่านบริเวณรอบตลาดบ้านอำเภอ

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน